SMÅ SHOTS, mix Party Pack

SMÅ

Master data:

Item No.16502
DescriptionSMÅ SHOTS, mix Party Pack

Packagings:

EANUnitsItem No.Logistics Data
57068445192831 x PK1016502-PK10
gtin:
05706844519283
tradeItemUnitDescriptorCode:
BASE_UNIT_OR_EACH
functionalName:
Spiritus
packagingTypeCode:
BX
width:
98 MMT
height:
78 MMT
depth:
84 MMT
grossWeight:
0.608 KGM
netWeight:
0.22 KGM
netContent:
20 CLT
percentageOfAlcoholByVolume:
16.4
gpcCategoryCode:
10000263
importClassificationValue:
22089069
GS1 Trade Exact:
InvalidByAutoInspection
GS1 Trade Image:
05706844519283.1.png
05706844519283.2.png
05706844519283.3.png
05706844519283_C1L1.jpg
05706844519283_C1L1.png
05706844519283_C1N1.jpg
05706844519283_C1N1.png
05706844519283_C1R1.jpg
05706844519283_C1R1.png
570684451929012 x PK1016502-PK10
gtin:
05706844519290
tradeItemUnitDescriptorCode:
MIXED_MODULE
functionalName:
Spiritus
packagingTypeCode:
CS: Kasse (bruges til lukkede kasser 4, 6 eller 12 flasker)
width:
21 CMT
height:
164 MMT
depth:
255 MMT
grossWeight:
7.48 KGM
netWeight:
2.64 KGM
gpcCategoryCode:
10000263
GS1 Trade Exact:
InvalidByAutoInspection
57068445207081 x D144016502-D1440
57068445215141 x D208016502-D2080
gtin:
05706844521514
tradeItemUnitDescriptorCode:
CASE
functionalName:
Spiritus
packagingTypeCode:
PX: Palle (bruges til displays -D24, -D60, -D100 etc)
width:
600 MMT
height:
112 CMT
depth:
400 MMT
grossWeight:
131.4 KGM
netWeight:
45.76 KGM
gpcCategoryCode:
10000263
57068445216371 x D100016502-D1000
gtin:
05706844521637
tradeItemUnitDescriptorCode:
CASE
functionalName:
Spiritus
packagingTypeCode:
PX: Palle (bruges til displays -D24, -D60, -D100 etc)
width:
400 MMT
height:
1090 MMT
depth:
600 MMT
grossWeight:
65 KGM
netWeight:
22 KGM
gpcCategoryCode:
10000263